Torbjörn Hjort

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. The Meanings of Consumption in Families with Scarce Resources

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2009, I : Journal of Macromarketing. 29, 4, s. 437-437

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 2. Families Navigating the Landscape of Consumption in the Swedish Welfare Society

  Ekstrom, K. M. & Torbjörn Hjort, 2010, I : Journal of Macromarketing. 30, 4, s. 366-374

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce recources in affluent societies

  Ekström, K. & Torbjörn Hjort, 2013, Expanding disciplinary space. On the potential of critical marketing.. Brownlie, D. T., Hewer, P. & Tadajewski, M. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Utanför välfärdsstaten: Om frivilligt socialt arbete och ekonomiskt utsatta barnfamiljer

  Harju, A., Torbjörn Hjort & Norma Montesino, 2010, Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Hjort, T., Lalander, P. & Nilsson, R. (red.). MiV Linnéuniversitet, s. 29-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Hidden consumers in marketing - the neglect of consumers with scarce resources in affluent societies

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2009, I : Journal of Marketing Management. 25, 7-8, s. 697-712

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Skälig levnadsnivå eller miniminivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion.

  Torbjörn Hjort, 2010, I : Socionomens forskningssupplement. 2010, 4, s. 68-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. "Citizens as consumers": A discussion of new emergent forms of marginalization in the Nordic welfare states.

  Torbjörn Hjort & Hohnen, P., 2009, I : European Journal of Social Security. 11, 3, s. 271-290

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 66-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Konsumtion under knapphet - en nordisk kunskapsöversikt

  Torbjörn Hjort, 2000, Forskningsrådsnämnden. (Rapport - Forskningsrådsnämnden)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Byråkrati eller socialt arbete? Om paradoxer i arbetet med försörjningsproblem.

  Torbjörn Hjort, 2006, FoU Skåne. (FoU Skånes skriftserie 2006:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Nödvändighetens pris - Konsumtion och knapphet bland barnfamiljer

  Torbjörn Hjort, 2004, School of Social Work, Lund University. 326 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Teorier om utsatthet och konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathet og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (red.). Socialforskningsinstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Utsatthetens möte med varu- och tjänstemarknaden

  Torbjörn Hjort, 2005, Udsathed og forbrug i de nordiske velfaerdsstater. Bonke, J. (red.). Socialforskningsinstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Att närma sig fattigdomen - några metodologiska och etiska problem.

  Torbjörn Hjort, 2002, Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning.. Ellegård, K. & Shanahan, H. (red.). Göteborgs universitet, Institutionen för Hushållsvetenskap.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi - ett svagt utvecklat fält.

  Torbjörn Hjort, 2006, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 12, 1, s. 59-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Knapphetens boningar : om fattiga barnfamiljers boende och ekonomi

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2000, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2000, nr. 8)(Research Reports in Social Work; vol. 2000, nr. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, I : Sociologisk Forskning. 2007, 2, s. 67-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden

  Torbjörn Hjort, 2012, Malmö stad. 23 s. (Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Att förstå knapphetens konsumtionsvillkor.

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2003, Konsumenterna och makten - att använda och bevara resurser.. Ellegård, K. & Sturesson, L. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Consumption and inequality

  Torbjörn Hjort & Salonen, T., 2010, Consumer behavior - A Nordic perspective. Ekström, K. M. (red.). Studentlitteratur AB, Vol. 1. s. 341-358

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. The paradox of consumption - scarcity and affluence in the Swedish welfare state.

  Torbjörn Hjort & Ekström, K. M., 2006, I : Latin America Advances in Consumer Research. 1, s. 148-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Social exlusion

  Torbjörn Hjort, 2011, Encyclopedia of Consumer Culture. Southerton, D. (red.). SAGE Publications

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Skälig levnadsnivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion

  Torbjörn Hjort, 2012, Fattigdom utan gränser. Swärd, H. & Engelmark, L. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 216-237

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Fattigdom i konsumtionssamhället - en utmaning för välfärdsstaten

  Torbjörn Hjort, 2008, Villkorandets politik. fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu. Swärd, H. (red.). Égalité

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Skälig levnadsnivå även för utsatta hushåll?

  Torbjörn Hjort, 2011, Hela staden - social hållbarhet eller desintegration?. Salonen, T. (red.). Boera, s. 247-266

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag

  Torbjörn Hjort (red.), 2019, Lund: Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. Vad får en soffa kosta? Om bedömning av skälig levnadsnivå för socialbidragstagare

  Torbjörn Hjort, 2019, Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag. Hjort, T. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 153-178

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Uppdrag exit - med fokus på att minska socialbidraget

  Torbjörn Hjort, 2019, Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag. Hjort, T. (red.). Studentlitteratur AB, s. 201-222

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Ekonomisk knapphet i konsumtionssamhället

  Torbjörn Hjort, 2018, Kunskapsöversikter inom det konsumentpolitiska området . Sandberg, A. (red.). Karlstad: Konsumentverket, s. 56-68 (Konsumentverket rapport 2018:14; vol. 2018, nr. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 30. Decentraliserad diakoni - en studie av tre församlingar

  Torbjörn Hjort & Stig Linde, 2020, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 48 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2020, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Utsatta svenska barnfamiljers konsumtion

  Norma Montesino & Torbjörn Hjort, 2005, Utsadhet og forbruk i de nordiske velfärdsstater. Bonke, J. (red.). Dansk Socialforskningsinstitut, Vol. 18. s. 184-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, s. 23-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 177-194

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Säkra kort och öppna dörrar – om normer i gymnasievalsprocessen

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Den långa vägen till arbetsmarknaden - om unga utanför. Olofsson, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 161-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk