Torbjörn Lundberg

Doktorand, Filosofie kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Forskning

Jag arbetar med teoretisk partikelfysik. Mitt huvudintresse är termisk kvantfältteori och dess inverkan på observabler. Mitt masterarbete berör temperatureeffekter på partikelsönderfall som sker i ett medium. Min doktorandtjänst syftar till att närmare undersöka samt jämföra grundläggande antaganden i olika formalismer som tillämpas för simulering av tungjonskollisioner. En formalism med tillhörande simuleringsprogram Angantyr, som grundar sig i Lundamodellen, utgör grunden för min studier.