Torbjörn Säll

Professor

Forskning

Växtgenetik och människors sjukdomar

Jag tog min kandidatexamen i statistik vid Lunds universitet och doktorerade vid institutionen för växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. År 1990 arbetade jag som postdoc vid institutionen för genetik i Cambridge.

Jag har i huvudsak arbetat inom två vetenskapliga fält: växtgenetik samt genetik och människors sjukdomar. Inom växtgenetiken har jag forskat på rekombinering i korn, kartlagt sockerbetor och studerat den genetiska strukturen hos grustrav, Arabidopsis suecica. Mitt arbete inom växtgenetiken har således rört såväl växtförädling som vilda populationer.

I min forskning om gener och människors sjukdomar har jag studerat kromosomer i tumörer, analyserat mutationer kopplade till blödarsjukdomen von Willebrands sjukdom och brist på protein S, en brist som gör att blod lätt koagulerar. Jag har även arbetar med allergier och kartlagt gener.

Lärare och författare

Sedan 1991 har jag undervisat i genetik på olika kurser, till största delen vid Lunds universitets Naturvetenskapliga fakultet. Jag har också undervisat vid kurser anordnade av Medicinska fakulteten, Lunds tekniska högskola, LTH samt SLU i Alnarp.

Tillsammans med min kollega Bengt Olle Bengtsson har jag skrivit boken Understanding Population Genetics.

Senaste forskningsoutput

Michael Palmgren, Danny Mollerup Sørensen, Björn M. Hallström, Torbjörn Säll & Karin Broberg, 2020, I: Physiologia Plantarum. 168, 3, s. 630-647 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jo Hepworth, Rea L. Antoniou-Kourounioti, Kristina Berggren, Catja Selga, Eleri H. Tudor, Bryony Yates, Deborah Cox, Barley Rose Collier Harris, Judith A. Irwin, Martin Howard, Torbjörn Säll, Svante Holm & Caroline Dean, 2020, I: eLife. 9, 30 s., e57671.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)