Tore Hägglund

Professor, , ,

Biträdande prefekt, Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Nyckelord

Forskning

Det huvudsakliga forskningsområdet är processreglering. Forskningen sker i nära samarbete med processindustrin och ofta inom PICLU, Process Industrial Centre at Lund University. Aktuella forskningsprojekt rör PID-reglering, automatisk regulatorinställning, övervakning och diagnos av reglerprestanda, samt regulatorstrukturer.

Senaste forskningsoutput

T. Hägglund, 2021, I: Control Engineering Practice. 108, March, s. 1-10 104713.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marta Leal, Ángeles Hoyo, José Luis Guzmán & Tore Hägglund, 2021, CONTROLO 2020 - Proceedings of the 14th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing. Gonçalves, J. A., Braz-César, M. & Coelho, J. P. (red.). Springer Science and Business Media B.V., s. 200-209 10 s. (Lecture Notes in Electrical Engineering; vol. 695 LNEE).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

F. García-Mañas, J. L. Guzmán, F. Rodríguez, M. Berenguel & T. Hägglund, 2021, I: Control Engineering Practice. 114, 104877.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (212)