Torsten Sandström

Professor emeritus, professor i civilrätt
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2012
 2. Svensk aktiebolagsrätt

  Torsten Sandström, 2012, Norstedts Juridik AB. 430 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. 2010
 4. Handelsbolag och enkla bolag, upplaga 6

  Torsten Sandström, 2010, Norstedts Juridik AB. 142 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 2009
 6. Köparens rätt till dokument som uppvisats vid en företagsbesiktning

  Torsten Sandström, 2009 dec 28, Pointlex/InfoTorg digital.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 7. Publicitet om bolagsbeslut: verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag

  Torsten Sandström, 2009, Norstedts Juridik AB. 245 s. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning; CXCV)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 2007
 9. Svensk aktiebolagsrätt. 2. uppl.

  Torsten Sandström, 2007, Norstedts Juridik AB. 419 s. (2 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. 2006
 11. Handelsbolag och enkla bolag: en lärobok. 5. uppl.

  Torsten Sandström, 2006, Norstedts Juridik AB. 141 s. (5 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Jämkning av skadestånd för organledamot i aktiebolag

  Torsten Sandström, 2006, I : Pointlex webbtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2005
 14. Svensk aktiebolagsrätt

  Torsten Sandström, 2005, Norstedts Juridik AB. 416 s. (1 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. 2002
 16. Handelsbolag och enkla bolag: en lärobok. 4. uppl.

  Torsten Sandström, 2002, Norstedts Juridik AB. 133 s. (4 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Uteslutning av delägare i handelsbolag

  Torsten Sandström, 2002, I : Pointlex webbtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 2000
 20. Några problem rörande verkan av kungörande inom bolagsrätten

  Torsten Sandström, 2000, Normativa perspektiv: festskrift till Anna Christensen. Numhauser-Henning, A. (red.). Juristförlaget i Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 1998
 22. Remissyttrande: Betänkandet (Ds 1998:14) Digitala signaturer

  Patrik Lindskoug & Torsten Sandström, 1998 apr 16, (Unpublished) 5 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 23. 1989
 24. Måste handelsbolag driva näring?

  Torsten Sandström, 1989, I : Balans. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 1986
 26. Har företrädare för aktiebolag skatteansvar enligt ABL 13:2?

  Torsten Sandström, 1986, I : Balans. 8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. 1983
 28. Aktiebolagsrättens grunder: kompendium. 9 [omarb.] uppl.

  Torsten Sandström & Carl Martin Roos, 1983, Juridiska fören. 97 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. 1982
 30. Kan dolda reserver utdelas i smyg?

  Torsten Sandström, 1982, I : Balans. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift