Tove Harnett

UniversitetslektorTidigare namn: Tove Persson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Ett genomgående tema i min forskning är äldre medborgares livsvillkor och frågor som rör makt, diskriminering, likvärdighet och institutionalisering. År 2010 disputerade jag med en avhandling om makt i äldreomsorgens vardag (The Trivial Matters. Everyday power in Swedish eldercare). Många av mina studier handlar om en välfärdsstat i förändring och om välfärdsstatens konkreta utförande. Ett kännetecken är att jag tar avstamp i konkreta situationer där frågor om abstrakta begrepp som makt, likvärdighet och diskriminering blir möjliga att studera empirisktMin forskning utmärks också genom en metodologisk bredd och baseras på material insamlat genom kvalitativa intervjuer, deltagande observationer, kvantitativt enkätmaterial och mediamaterial.
 

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets andra och sjätte termin. På andra terminen arbetar jag med reflektionsgrupper i kursen Samhällsvetenskap och Socialt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Jag är också handledare på uppsatskursen. Jag har även undervisat i kvalitativ metod och utvärderingsmetodik.

Samverkan

  • Medlem av forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”, som leds av professor Håkan Jönson, Lunds universitet
  • Medlem i SGS, Sveriges gerontologiska sällskap
  • Medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning 

Senaste forskningsoutput

Håkan Jönson, Tove Harnett & Germundsson, N., 2019 okt 3, Socialhögskolan, Lunds universitet. 94 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 11)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Håkan Jönson & Tove Harnett, 2019 aug 1, I : NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 36, 4, s. 330-343 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Abboud, A., Abrahamsson, J., Andersson, P., Maria Bangura Arvidsson, Staffan Blomberg, Elisabeth Carlstedt, Dahlström, E., Per Gunnar Edebalk, Per Gunnar Edebalk (red.), Grina, J., Tove Harnett, Lars Harrysson, Lars Harrysson (red.), Patrik Hekkala, Patrik Hekkala, Håkan Jönson, Leili Laanemets & Olsson, C., 2019 apr 10, Socialhögskolan, Lunds universitet. 75 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (37)