Tove Harnett

UniversitetslektorTidigare namn: Tove Persson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Ett genomgående tema i min forskning är äldre medborgares livsvillkor och frågor som rör makt, diskriminering, likvärdighet och institutionalisering. År 2010 disputerade jag med en avhandling om makt i äldreomsorgens vardag (The Trivial Matters. Everyday power in Swedish eldercare). Många av mina studier handlar om en välfärdsstat i förändring och om välfärdsstatens konkreta utförande. Ett kännetecken är att jag tar avstamp i konkreta situationer där frågor om abstrakta begrepp som makt, likvärdighet och diskriminering blir möjliga att studera empirisktMin forskning utmärks också genom en metodologisk bredd och baseras på material insamlat genom kvalitativa intervjuer, deltagande observationer, kvantitativt enkätmaterial och mediamaterial.
 

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets andra och sjätte termin. På andra terminen arbetar jag med reflektionsgrupper i kursen Samhällsvetenskap och Socialt arbete. Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga perspektiv och teorier. Jag är också handledare på uppsatskursen. Jag har även undervisat i kvalitativ metod och utvärderingsmetodik.

Samverkan

  • Medlem av forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”, som leds av professor Håkan Jönson, Lunds universitet
  • Medlem i SGS, Sveriges gerontologiska sällskap
  • Medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning 

Senaste forskningsoutput

Tove Harnett, 2021, Perspektiv på ålderism. Jönson, H. (red.). Lund: Social Work Press, s. 43-58 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Jönson (red.), Åsa Alftberg, Janicke Andersson, Torbjörn Bildtgård, Lisa Ekstam, Tove Harnett, Satu Heikkinen, Lars-Christer Hydén, Håkan Jönson, Clary Krekula, Glenn Möllergren, Gabriella Nilsson, Kerstin Nilsson, Rosita Nyman, Atiqur Rahman, Camilla Seitl, Fredrik Snellman, Palle Storm, Cristina Joy Torgé & Peter Öberg, 2021, Lund: Social Work Press. 291 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Tove Harnett & Håkan Jönson, 2020 apr 10, I: Nordic Social Work Research. s. 1-14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (42)