Tove Lundberg

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • Kvalitativ forskningsmetodik, Bemötande, HBTQ+, Identitet, sexualitet, Genuspsykologi

Forskning

Lundberg är utbildad leg. psykolog och har en PhD i psykologi från Universitetet i Oslo, Norge. Forksningsområden inkluderar genus, sexualitet och identitet med ett särskilt fokus på hbtqi+ och normkritik. Hen undervisar framför allt i kvalitativ metodologi.

Lundberg leder tillsammans med kollegor från Linköping och Örebro universitet ett nationellt forskningsprojekt om minoritetsstress bland hbtq+personer. Hen är också del av det internationella SENS-projektet som fokuserar på levd erfarenhet och upplevelser av hälso- och sjukvården bland personer med könskaraktäristika som brukar beskrivas med termerna intersexvariationer eller DSD.

Lundberg har tidigare arbetat som forskare vid Lunds universitet i projektet ”Förväntad frånvaro”, om bemötandets betydelse för smärtpatienters välmående och återgång till arbete.

Senaste forskningsoutput

Tove Lundberg, Katrina Roen, Carina Kraft & Peter Hegarty, 2021 apr 20, I: Sex Education.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Peter Hegarty, Marta Prandelli, Tove Lundberg, Lih-Mei Liao, Sarah Creighton & Katrina Roen, 2021, I: Review of General Psychology. 25, 1, s. 101-114 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)