Tullia Jack

knuten till universitetet

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Hållbarhet
  • Sociala praktiker
  • Konsumtion

Pågående forskning och undervisning

Jag studerar varför våra förväntningar på renlighet ökar trots en ökad medvetenhet om nödvändigheten av att spara vatten och energi. För att göra detta använder jag data från hushållens vatten- och energiförbrukning, tidsanvändningsstudier, observationer samt intervjuer. Denna "multimodellstrategi" tycks fungera som den bästa metoden för att observera den här typen av sociala fenomen.

Jag undervisar om forskningsmetoder; hållbart mode; hållbarhetshantering; samt kollektivt handlande i samhället.

Senaste forskningsoutput

Tullia Jack, 2020 aug 1, I: Journal of Consumer Culture. 20, 3, s. 324-346 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tullia Jack, 2020 jul 7, I: Journal of Consumer Culture.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)