Ulf Arup

Museiintendent

Forskning

Kartlägger taxonomin

I min forskning fokuserar jag på fylogenes, släktskapet mellan organismer baserat på deras gener, och jag studerar avgränsningen mellan arter inom en familj lavar, Teloschistaceae.

Mitt huvudsakliga mål är att klargöra taxonomin vad gäller ett antal svårdefinierade artgrupper inom släktena Caloplaca och Lecanora. I forskningen använder jag såväl traditionella som molekylära metoder.

Ett exempel är den klassiska arten Caloplana citrina, som jag har visat finns i sex olika arter enbart i Sverige. Det är inga så kallade kryptiska arter, de kan identifieras morfologiskt när man vet hur variationerna ska tolkas.

Samarbete kring lavar

Ett annat mål är att reda ut fylogenesen inom lavfamiljen Teloschistaceae. Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan mig, professor Ulrik Søchting i Köpenhamn och Patrik Frödén vid biologiska institutionen i Lund.

Vi undersöker gener, såväl ribosom som mitokondrier, och vi studerar morfologiska och anatomiska karaktäristika.

Senaste forskningsoutput

Ulrik Sochting, Majbrit Zeuthen Sogaard, Leo Garcia Sancho & Ulf Arup, 2021 maj, I: Lichenologist. 53, 3, s. 245-255 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ulrik Søchting & Ulf Arup, 2021, I: Graphis Scripta. 33, 1, s. 12-16

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bruce McCune, Ulf Arup, Othmar Breuss, Elisa Di Meglio, Joseph Di Meglio, Theodore L. Esslinger, Jolanta Miadlikowska, Amy E. Miller, Roger Rosentreter, Matthias Schultz, John Sheard, Tor Tønsberg & James Walton, 2020 dec 29, I: Plant and Fungal Systematics. 65, 2, s. 586-619

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (119)