Ulf Arup

Museiintendent

Forskning

Kartlägger taxonomin

I min forskning fokuserar jag på fylogenes, släktskapet mellan organismer baserat på deras gener, och jag studerar avgränsningen mellan arter inom en familj lavar, Teloschistaceae.

Mitt huvudsakliga mål är att klargöra taxonomin vad gäller ett antal svårdefinierade artgrupper inom släktena Caloplaca och Lecanora. I forskningen använder jag såväl traditionella som molekylära metoder.

Ett exempel är den klassiska arten Caloplana citrina, som jag har visat finns i sex olika arter enbart i Sverige. Det är inga så kallade kryptiska arter, de kan identifieras morfologiskt när man vet hur variationerna ska tolkas.

Samarbete kring lavar

Ett annat mål är att reda ut fylogenesen inom lavfamiljen Teloschistaceae. Arbetet är ett samarbetsprojekt mellan mig, professor Ulrik Søchting i Köpenhamn och Patrik Frödén vid biologiska institutionen i Lund.

Vi undersöker gener, såväl ribosom som mitokondrier, och vi studerar morfologiska och anatomiska karaktäristika.

Senaste forskningsoutput

Ulf Arup, 2020, I : Botaniska Notiser : utgivna av Lunds botaniska förening (2001-). 153, 2, s. 1-6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ulf Arup, 2019, Lavbulletinen, 2019, 1, s. 33-34.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Vondrák, J., Frolov, I., Košnar, J., Ulf Arup, Veselská, T., Halıcı, G., Malíček, J. & Søchting, U., 2019, I : Journal of Systematics and Evolution.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (112)