Ulf Bergström

knuten till universitetet
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2020
  2. Nationell arbetsgrupp för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit

    Mohammad, A. (ordförande), Khoshnood, A. (medlem), Björn Hammar (medlem), Bergström, U. (medlem), Åsa Karlberg (medlem), John Svensson (medlem), Erik Hellbacher (medlem), Ola Börjesson (medlem), Sara Brolin (medlem), Helene Zackrisson (medlem), Karolina Larsson (medlem)
    2020 sep2021 sep

    Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc