Ulf Ekelund

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Forskning

Jag är professor i Akutsjukvård och leder en forskningsverksamhet med 4 doktorander, en post-doc och en forskningssjuksköterska. Vi har externa forskningsanslag om totalt ca 1,5 mkr per år, och arbetar med multipla projekt:

-      Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen

-      Beslutsstöd baserat på artificiell intelligens

-      Checklistor på akutrummet

-      EXPECT-projektet: Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen.

-      Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Jag leder också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Senaste forskningsoutput

Ardavan Khoshnood, Marie Väfors-Fritz & Ulf Ekelund, 2021 apr 14, s. 83. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Leslie Pendrill, Andreas Espinoza, Johan Wadman, Fredrik Nilsask, Jens Wretborn, Ulf Ekelund & Ulrika Pahlm, 2021 apr, I: IISE Transactions on Healthcare Systems Engineering.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eric Dryver, Jakob Lundager Forberg, Caroline Hård Af Segerstad, William D. Dupont, Anders Bergenfelz & Ulf Ekelund, 2021 feb 17, I: BMJ Quality and Safety.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (141)