Ulf Ekelund

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Forskning

Jag är professor i Akutsjukvård och leder en forskningsverksamhet med 4 doktorander, en post-doc och en forskningssjuksköterska. Vi har externa forskningsanslag om totalt ca 1,5 mkr per år, och arbetar med multipla projekt:

-      Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen

-      Beslutsstöd baserat på artificiell intelligens

-      Checklistor på akutrummet

-      EXPECT-projektet: Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen.

-      Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Jag leder också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Senaste forskningsoutput

Hansen, T. G., MScPharm, A. P., Brandes, A., Ulf Ekelund, Jensen, H. K., Forberg, J. L., Brabrand, M. & Lassen, A. T., 2019 aug 9, I : The American journal of medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ruge, T., Malmer, G., Wachtler, C., U Ekelund, Westerlund, E., Svensson, P. & Carlsson, A. C., 2019 maj 23, I : BMC Geriatrics. 19, 139.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (120)