Ulf Ekelund

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Forskning

Jag är professor i Akutsjukvård och leder en forskningsverksamhet med 4 doktorander, en post-doc och en forskningssjuksköterska. Vi har externa forskningsanslag om totalt ca 1,5 mkr per år, och arbetar med multipla projekt:

-      Diagnostik av hjärtinfarkt och instabil angina på akutmottagningen

-      Beslutsstöd baserat på artificiell intelligens

-      Checklistor på akutrummet

-      EXPECT-projektet: Diagnostisk och prognostisk betydelse av EKG på akutmottagningen.

-      Ledtider, arbetsbelastning och vårdutfall på akutmottagningen

Jag leder också Lund Center of Emergency Medicine, LUCEM (http://lucem.info/)

Senaste forskningsoutput

Jens Wretborn, Henricson, J., Ulf Ekelund & Björk Wilhelms, D., 2020 jun 18, I : BMC Emergency Medicine. 20, 1, 50.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tsvetelina Nilsson, Lundberg, G., Larsson, D., Mokhtari, A. & Ulf Ekelund, 2020 apr 11, I : Journal of Emergency Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thomas Lindow, Pahlm, O., Ardavan Khoshnood, Nyman, I., Manna, D., Henrik Engblom, Lassen, A. T. & Ulf Ekelund, 2020 apr 1, I : Scandinavian cardiovascular journal : SCJ. 54, 2, s. 100-107 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (130)