Ulf Ellervik

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Organisk kemi
  • Läkemedelskemi

Nyckelord

Forskning

För att en vanlig cell ska förändras och bli en cancercell krävs minst sex olika mutationer. I vart och ett av dessa steg spelar kolhydrater, proteoglykaner, viktiga roller. Proteoglykaner är proteiner som är klädda med långa, raka, negativt laddade kolhydratkedjor, så kallade glykosaminoglykaner (GAG). Cellernas ytor, liksom utrymmet mellan cellerna är fyllt av proteoglykaner som har ett flertal viktiga uppgifter. En av de viktigaste är att styra cellernas tillväxt vilket sker genom att tillväxtfaktorer binder till GAG. Cancerceller delar sig ofta och har därför stort behov av tillväxtfaktorer, något de styr med GAG. Vår hypotes är att vi kan förhindra cancercellers tillväxt och metastasering genom att reglera mängden GAG på cancercellernas ytor. Ett viktigt enzym är 4GalT7 som vi har vi arbetat med under flera års tid.

Utvald forskningsoutput

Siegbahn, A., Sophie Manner, Persson, A., Emil Tykesson, Thorsheim, K., Ochocinska, A., Ronnols, J., Sundin, A., Katrin Mani, Gunilla Westergren-Thorsson, Widmalm, G. & Ulf Ellervik, 2014, I : Chemical Science. 5, 9, s. 3501-3508

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (58)