Ulf Nilsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Drug design, Medicinal chemistry

Forskning

Vi designar med hjälp av datormodeller nya molekylstrukturer som kan ha potentialen att blockera proteiner involverade i cancer. Molekyler som designat syntetiseras med hjälp av organisk kemiska metoder, varefter de utvärderas med avseende på effekt på inbinding till relevanta proteiner, påverkar på cancer-associerade cell-typer och i djurmodeller av olika cancerformer. Dessa studier leder till värdefull information om hur nya anti-cancer molekyler skulle kunna se ut. Ett stort fokus i forskargruppen är mot en familj kolhydrat-bindande proteiner kallade galektiner, som reglerar immun-mekanismer bland annat vid tumörtillväxt och metastas.

Utvald forskningsoutput

Alison C MacKinnon, Sarah L Farnworth, Philip S Hodkinson, Neil C Henderson, Kirsten M Atkinson, Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Christopher Haslett, Stuart J Forbes & Tariq Sethi, 2008, I: Journal of Immunology. 180, 4, s. 2650-2658

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tamara Delaine, Ian Cumpstey, Laurent Ingrassia, Marie Le Mercier, Paul Okechukwu, Hakon Leffler, Robert Kiss & Ulf Nilsson, 2008, I: Journal of Medicinal Chemistry. 51, 24, s. 8109-8114

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Chi-lou Lin, Edward E. Whang, David B. Donner, Xiaofeng Jiang, Brendan D. Price, Adelaide M. Carothers, Tamara Delaine, Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Vania Nose, Francis D., Jr. Moore & Daniel T. Ruan, 2009, I: Molecular Cancer Research. 7, 10, s. 1655-1662

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alison C. MacKinnon, Michael A. Gibbons, Sarah L. Farnworth, Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Tamara Delaine, A. John Simpson, Stuart J. Forbes, Nik Hirani, Jack Gauldie & Tariq Sethi, 2012, I: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 185, 5, s. 537-546

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (123)