Ulf Nilsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Drug design, Medicinal chemistry

Forskning

Vi designar med hjälp av datormodeller nya molekylstrukturer som kan ha potentialen att blockera proteiner involverade i cancer. Molekyler som designat syntetiseras med hjälp av organisk kemiska metoder, varefter de utvärderas med avseende på effekt på inbinding till relevanta proteiner, påverkar på cancer-associerade cell-typer och i djurmodeller av olika cancerformer. Dessa studier leder till värdefull information om hur nya anti-cancer molekyler skulle kunna se ut. Ett stort fokus i forskargruppen är mot en familj kolhydrat-bindande proteiner kallade galektiner, som reglerar immun-mekanismer bland annat vid tumörtillväxt och metastas.

Utvald forskningsoutput

MacKinnon, A. C., Farnworth, S. L., Hodkinson, P. S., Henderson, N. C., Atkinson, K. M., Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Haslett, C., Forbes, S. J. & Sethi, T., 2008, I : Journal of Immunology. 180, 4, s. 2650-2658

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Delaine, T., Cumpstey, I., Ingrassia, L., Le Mercier, M., Okechukwu, P., Hakon Leffler, Kiss, R. & Ulf Nilsson, 2008, I : Journal of Medicinal Chemistry. 51, 24, s. 8109-8114

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lin, C., Whang, E. E., Donner, D. B., Jiang, X., Price, B. D., Carothers, A. M., Delaine, T., Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Nose, V., Moore, F. D. . J. & Ruan, D. T., 2009, I : Molecular Cancer Research. 7, 10, s. 1655-1662

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

MacKinnon, A. C., Gibbons, M. A., Farnworth, S. L., Hakon Leffler, Ulf Nilsson, Delaine, T., Simpson, A. J., Forbes, S. J., Hirani, N., Gauldie, J. & Sethi, T., 2012, I : American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 185, 5, s. 537-546

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (117)