Ulf Paulsson

Universitetslektor, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Forskning

Min ämnesmässiga bakgrund är främst logistik och supply chain management och för cirka 20 år sedan började jag att bli allt mer intresserad av det moderna samhällets sårbarhet och då med speciellt fokus på störningar och avbrott i flödena. År 2001 träffades en grupp forskare med likartat intresse i Crewe i England och utbytte erfarenheter samt diskuterade vad vårt ämnesområde skulle kallas. Vi enades efter viss diskussion om Supply Chain Risk Management (SCRM) och bildade forskarnätverket ISCRiM (International Supply Chain Risk Management).

Sedan dess har jag forskat inom området och på olika sätt publicerat mina forskningsresultat. Och också kunnat konstatera att ämnesområdet blivit allt ”hetare” för varje år som gått. Bland annat har min doktorsavhandling från 2007 laddats ner från över 110 olika länder i världen.

Samverkan

Mitt fokus nu som nybliven pensionär är att uppdatera och popularisera mina forskningsresultat samt publicera dem lätt tillgängliga för alla att ladda ner utan någon kostnad. I populariseringstanken ligger även att varje enskild publikation skall ha ett begränsat antal sidor, i normalfallet 10-30 sidor, samt ett klart fokus.

Under våren 2017 har jag därför publicerat 7 olika kortare, fokuserade skrifter inom området SCRM. Publikationerna är skrivna på svenska vilket begränsar läsekretsen. För hösten 2017 är därför mina planer att successivt översätta, komplettera, bearbeta och publicera dessa skrifter på engelska – fritt tillgängliga för var och en.

Bakom denna strävan ligger min övertygelse om att kunskaperna om samhällets och då inte minst flödenas sårbarhet och vad vi kan göra för att minska denna sårbarhet måste spridas till fler utbildningar och företag än idag och även till en bredare allmänhet.

Senaste forskningsoutput

Ulf Paulsson, 2018 feb 2, 9 s.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Ulf Paulsson, 2018, Turku: University of Turku. 20 s. (Publications of the Hazard projects)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Ulf Paulsson, 2018, Turku: University of Turku. 33 s. (Publications of the Hazard projects)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (40)