Ulf Teleman

Professor emeritus
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Kan musiken betyda?

  Ulf Teleman, 2019, 15 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 3. Svensk ortografihistoria: Från 1200-tal till 1700-tal

  Ulf Teleman, 2019, 87 s.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 4. 2017
 5. Nordens språk

  Ulf Teleman, 2017, Nordens litteratur. Petersson, M. & Schönström, R. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 25-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. 2015
 7. Nordister och nordistik i Lund : från 1860- till 1930-tal

  Ulf Teleman, 2015, [Publisher information missing]. 201 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 73)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. 2014
 9. Tankens makt över språket : utvalda artiklar med anledning av författarens 80-årsdag

  Ulf Teleman, 2014, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 238 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. 2012
 11. Anmeldelse

  Ulf Teleman, 2012, I : Danske studier. 2012, s. 162-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Om svenska konjunktioner och deras historia

  Ulf Teleman, 2012, I : Arkiv för nordisk filologi. 127, s. 59-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Rum och tid: om tillkomsten av durativ temporal betydelse hos prepositionen "under"

  Ulf Teleman, 2012, Grammatikk, bruk og norm. Enger, H-O., Faarlund, J. T. & Vannebo, K. I. (red.). Novus Forlag, s. 259-274

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 2011
 15. The Swedish Academy of Sciences: Language policy and language practice

  Ulf Teleman, 2011, [Host publication title missing]. Gunnarsson, B-L. (red.). De Gruyter Mouton, Vol. Languages of Science in the Eighteenth Century. s. 63-87 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 16. 2010
 17. Danska, skånska, svenska: före och efter 1658

  Ulf Teleman, 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Palm, A. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, s. 95-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Lågtyska lånord. Om stad och land i svensk språkhistoria

  Ulf Teleman, 2010, Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk.. Byrman, G., Gustafsson, A. & Rahm, H. (red.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, s. 331-341

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. 2009
 20. Etymologiska etyder: om härkomst och uppkomst av till, hos, från

  Ulf Teleman, 2009, Dramatikken i grammatikken.. Therkelsen, R. & Jensen, E. S. (red.). Inst. f. Kultur og Identitet. Roskilde universitet, s. 407-422

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2008
 22. En etymologisk konspiration : långa och korta prepositioner

  Ulf Teleman, 2008, Nog ordat? : festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. Jóhannesson, K. (red.). Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Vol. 34. s. 354-363

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Svenska för danskar

  Ulf Teleman, 2008, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Tidiga nordiska prepositioner. Härkomst och uppkomst.

  Ulf Teleman, 2008, I : Arkiv för nordisk filologi. 123, s. 77-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 2007
 26. Det svenska hjälpverbet lär: ursprung och utveckling

  Ulf Teleman, 2007, I : Språk och stil. 17 N.F., s. 30-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Det verkar verka – om ett rätt nytt svenskt hjälpverb

  Ulf Teleman, 2007, Språkets roll och räckvidd. Milles, K. & Vogel, A. (red.). Stockholms universitet, s. 254-263

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. På väg mot nya uppgifter

  Ulf Teleman, 2007, Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för språkvård .... Lindgren, B. (red.). Svenska språknämnden, s. 65-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Svensk talspråkshistoria: tempo och riktning

  Ulf Teleman, 2007, Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria : föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006. (Acta academiæ regiæ Gustavi Adolphi XCVII). Elmevik, L. (red.). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 161-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 30. 2006
 31. Äss du vill … Om en konditional subjunktions tillblivelse

  Ulf Teleman, 2006, Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson.. Ask, S. (red.). Växjö universitet, s. 276-283

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. 2005
 33. Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes

  Ulf Teleman, 2005, I : Språk och stil. 15, s. 27-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Det svenska standardspråkets uppgång – och fall

  Ulf Teleman, 2005, Årsbok 2005. Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitets-Akademien. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 2005.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Ett språk för ett rike

  Ulf Teleman, 2005, Forskning och framsteg, 4, s. 54-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. Future perspectives for the history of the Nordic languages.

  Ulf Teleman, 2005, The Nordic Languages. an International Handbook of the History of the North Germanic languages.. Bandle, O., Braunmüller, K., Jahr, E. H., Karker, A., Naumann, H-P. & Teleman, U. (red.). De Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Karl XII:s bibel och den svenska stavningens standardisering

  Ulf Teleman, 2005, Den gamla översättningen. Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria. Larsson, T. & Olsson, B. (red.). Almqvist & Wiksell

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Language cultivation and language planning II: Sweden

  Ulf Teleman, 2005, The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages.. Bandle, O., Braunmüller, K., Jahr, E. H., Karker, A., Naumann, H-P. & Teleman, U. (red.). De Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Om r-fonemets historia i svenskan

  Ulf Teleman, 2005, The dept of Scandinavian languages. 80 s. (Nordlund. Småskrifter från institutionen för nordiska språk i Lund; vol. 25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Recension av Ole Togeby: Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære.

  Ulf Teleman, 2005, I : Nordic Journal of Linguistics. 28, 1, s. 140-146

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. Språkvetarna och den svenska avstavningen i ett historiskt perspektiv

  Ulf Teleman, 2005, Studier i svensk språkhistoria 8 Lund 2005. Delsing, L. O. & Falk, C. (red.). Department of Scandinavian Languages, Lund University, s. 293-299

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 42. The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2

  Bandle, O. (red.), Braunmüller, K. (red.), Jahr, E. H. (red.), Karker, A. (red.), Naumann, H. P. (red.) & Ulf Teleman (red.), 2005, De Gruyter.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. The role of language cultivators and grammarians for the Nordic linguistic development in the 16th, 17th and 18th centuries.

  Ulf Teleman, 2005, The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. (HSK 22.2.). De Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. The standard languages and their systems in the 20th century. IV. Swedish.

  Ulf Teleman, 2005, The Nordic languages. An international Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2.. Bandle, O., Braunmüller, K., Jahr, E. H., Karker, A., Naumann, H-P. & Teleman, U. (red.). De Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Två generationer hyfsad småländska

  Ulf Teleman, 2005, Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Inst. f. nord. språk, Uppsala

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. 2004
 47. Hade de första grammatikerna tyska förebilder?

  Ulf Teleman, 2004, Verschränkung der Kulturen : der Sprach- und Literaturaustausch zwischen Skandinavien und den deutschsprachigen Ländern : zum 65. Geburtstag von Hans-Peter Naumann (Beiträge zur nordischen Philologie ; 37). Bandle, O., Glauser, J. & Würth, S. (red.). Francke

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Rec. av Faarlund, Jan Terje (red.), Språk i endring. Indre norsk språkhistorie

  Ulf Teleman, 2004, I : Maal og minne. s. 122-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. 2003
 50. Avstavning - en grannlaga historia

  Ulf Teleman, 2003, Språkets vård och värden : en festskrift till Catharina Grünbaum. Hellsten, U. (red.). Norstedts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Rec. av Saara Haapamäki: Studier i svensk grammatikhistoria.

  Ulf Teleman, 2003, I : Språk och stil. 13, s. 242-248

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 52. Swedish

  Ulf Teleman, 2003, Germanic Standardizations: Past to Present. Vandenbussche, W. & Deumert, A. (red.). John Benjamins Publishing Company

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Tankar om svenska presensformer

  Ulf Teleman, 2003, Grammatik i fokus : festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus : festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol. 1. Delsing ,..., L-O. (red.). Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800

  Ulf Teleman, 2003, Norstedts. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden ; 87)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 55. 2002
 56. Ära rikedom och reda.

  Ulf Teleman, 2002, Norstedts. 222 s. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 57. Språkpolitikens väsen och vanskligheter

  Ulf Teleman, 2002, Språkpolitik. Rapport från ASLA:s höstsymposium Göteborg 2000. Boyd, S. (red.). ASLA, s. 231-244

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 58. Swedish standard language. History and future

  Ulf Teleman, 2002, I : Idun. s. 317-334

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. The Nordic Languages

  Ulf Teleman (red.), 2002, De Gruyter. 1057 s. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 60. Veta och vilja. Om ortografer och grammatiker som språkvårdare under svenskt 1600- och 1700-tal

  Ulf Teleman, 2002, Studier i svensk språkhistoria (Folkmålsstudier 41). Harling-Kranck, G. (red.). Vol. 6. s. 35-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 61. 2001
 62. Inledning till grammatiken

  Ulf Teleman, Hellberg, S. & Andersson, E., 2001, Svenska Akademien. 86 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 63. Öresundsspråk

  Ulf Teleman, 2001, Sproglige åbninger. Festskrift til Erik Hansen. Jarvad, P. (red.). Copenhagen: Reitzels, s. 23-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. 2000
 65. En nordisk språkhistoria

  Ulf Teleman, 2000, Studier i svensk språkhistoria 5 (Nordsvenska 11). Edlund, L-E. (red.). Umeå universitet, Vol. Nordsvenska 11. s. 65-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 66. Grammatiken och språknormerna

  Ulf Teleman, 2000, Språkvård, 36, 4, s. 17-25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Föregående 1 2 Nästa