Ulf Zander

Professor

Forskning

För närvarande arbetar jag på ett flertal projekt. Tillsammans med historikern och filmvetaren Tommy Gustafsson arbetar jag på en bok om Karl XII som filmstjärna från 1920-talet och framåt.

Ett annat intresse är en komparativ studie av hur förintelsen har behandlats från 1945 i Skandinavien och Storbritannien. Studien koncentrerar sig på ett fåtal undersökningsperioder då inflytelserika händelser har satt avtryck i respektive lands historiekulturer.

I nära anslutning därtill intresserar jag mig för på vilka sätt som nazism och kommunism har hanterats under efterkrigstiden samt, under samma period, hur andra världskriget har behandlats i Tyskland. Ett annat intresse är hur krig och terrorism har skildrats på film sedan 1914.

Tillsammans med ett flertal kollegor vid Historiska institutionen arbetar jag på ett projekt om historiska lärprocesser i det moderna Sverige. För min del innebär det ett studium av andra världskriget och förintelsen i nutida svensk minnespolitik.

Senaste forskningsoutput

Ulf Zander, 2021 jan 15, Svenska Dagbladet 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Ulf Zander, 2021 jan, Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections. Heuman, J. & Rudberg, P. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 221-247 26 s. (The Holocaust and its Contexts).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulf Zander, 2021 jan, Populär Historia, 30, 2, s. 66-67 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (531)