Ulla Caverius

knuten till universitetet

Forskning

Sedan 2020 är jag doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. 1992 fick jag min läkarexamen efter att tidigare arbetat som legitimerad sjuksköterska inom akut- och intensivvård. År 2000 blev jag specialist i anestesi och intensivvård och år 2015 smärtspecialist. Kliniskt arbetar jag som smärtläkare vid Region Skånes mottagning för barn och ungdomar med långvarig smärta.

Mitt forskningsintresse är långvarig smärta hos barn och ungdomar och den påverkan smärtan får på deras livskvalitet och funktion. Min forskning syftar till att öka kunskapen om barn och ungdomar och deras föräldrar som söker och får vård på högspecialiserad smärtmottagning och utfall av beteendemedicinsk teambehandling. Huvudhandledare är docent Marcelo Rivano Fischer och bihandledare filosofie doktor Sophia Åkerblom och professor Jan Lexell.

Forskning