Ulla-Britta Lagerroth

Professor emerita

Forskning

Efter att ha skrivit om Selma Lagerlöfs romankonst och idévärld (i doktorsavhandlingen 1963 och en mångfald artiklar genom åren), om Hjalmar Bergmans och Pär Lagerkvists dramatik, om CJL Almqvists förhållande till scenkonsten samt om Johannes Edfelts poesi (i en ”författarskapsbiografi” om denne 1993) m.m., har jag alltmer orienterat mig mot det interartiella/intermediala forskningsområdet och här i olika studier behandlat strategier för den litterära textens teatralisering och för teaterns musikalisering men också för den litterära textens intermediala transformation till multimedial scenkonst.

Pågående projekt

För närvarande arbetar jag med två projekt.
Det ena är en större undersökning med arbetsnamnet ”Den interartiella/intermediala diskursen – från romantiken till postmodernismen”, vilket skall resultera i en bok. Mitt syfte är att i valda studier följa hur förhållandet mellan litteraturen å ena sidan och konstarterna och multimedierna å den andra har varierat genom kombinationer, fusioner och transformationer i anslutning till skiften i det estetiska systemet och i relation till filosofiska, konstpolitiska, sociala etc. kontexter.
Det andra är (tillsammans med annan forskare, FD Lisbeth Stenberg, Göteborg) en kommenterad utgåva av Selma Lagerlöfs stora samling hittills opublicerade teatersonetter.

Senaste forskningsoutput

Ulla-Britta Lagerroth (red.), 1992, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 189 s. (Absalon : skrifter / utgivna vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund; vol. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (1)