Ulrika Bejerholm

Professor, arbetsterapeut, Professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

Forskning

Min forskning som professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning handlar om att stärka människors psykiska hälsa. Idag drabbas alla någon gång i livet av psykisk ohälsa, direkt eller indirekt. Det handlar om allt från vanliga besvär som stress och ångest till svårare psykisk sjukdom. Att utveckla vård- och stödinsatser som hjälper i olika livssituationer, i olika miljöer och för olika målgrupper är därför centralt. Genom tvärvetenskaplig forskning utvecklar och utvärderar vi insatser som leder till arbete, studier, boende och socialt liv och fokuserar på unga, migranter, sjukskrivna och arbetslösa, även digitala. Insatserna utvecklas tillsammans med målgrupperna och verksamheterna där de ska implementeras. Deltagarnas psykiatriska behandling vävs in i insatserna för bästa effekt. Att utveckla en positiv psykiatri som integreras i samhället är centralt.  

 

Senaste forskningsoutput

Andersson, H., Sutton, D., Ulrika Bejerholm & Elisabeth Argentzell, 2020 jun 16, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (87)