Ulrika Holgersson

Universitetslektor, Docent, Fil. dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Medievetenskap

Forskning

Jag är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik.

I min forskning använder jag olika medier, exempelvis vecko- och dagspress, journal- och spelfilm, för att studera det svenska samhällets tidsanda under 1900-talet, med särskilt fokus på hur klass och kön omförhandlades och därmed påverkade förutsättningarna för formandet av demokrati och jämlikhetsideologi. I detta sammanhang har jag även diskuterat klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016).

Övriga uppdrag och meriter

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgupp HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi.

Medlem av scientific advisory board för The Gender And Work project, phase 2 (GaW2), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Redaktör för tidskriften Scandia 2009-2012.

Jag har ett särskilt intresse för hur medier uttrycker erfarenheter och identiteter, bidrar till att konstruera händelser, skapar historiskt deltagande, samt utnyttjas för politisk opinionsbildning i olika tidsskeden. 

I VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003 undersöker jag hur demokrati och monarki har jämkats samman i den svenska nationella berättelsen.

Senaste forskningsoutput

Ulrika Holgersson, 2019 dec 1, I : Historisk Tidskrift. 139, 4, s. 773-779 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Ulrika Holgersson, 2019 maj 27, Bang, 2, s. 35-42 8 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Ulrika Holgersson, 2018 dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 102-127 26 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (51)