Ulrika Holgersson

Universitetslektor, Docent, Fil. dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Medievetenskap

Forskning

Jag är docent i historia och arbetar inom fälten medie-, genus- och arbetarhistoria.

I min forskning har jag framför allt använt populärkulturella medier för att studera människors identiteter och erfarenheter och samhällets tidsanda. Fokus har legat på 1900-talet och det svenska klassamhällets särskilda förutsättningar och kulturella uttryck. Jag har även deltagit i debatten om klassbegreppets förnyelse i boken Class. Feminist and Cultural Perspectives (Routledge 2016). 

Just nu arbetar jag med VR-projektet I ljuset av de döda. Konstruktioner av nationella identiteter vid offentliga begravningar i form av mediehändelser i Sverige, 1901-2003. Här undersöker jag ett bredare spektrum av medier för att bidra med ny kunskap om hur demokrati och monarki har jämkats samman i berättandet om den svenska välfärdsstaten.

Med Lena Wängnerud är jag även redaktör för Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige (Sveriges riksdag, RJ och Makadam, hösten 2018).

Senaste forskningsoutput

Ulrika Holgersson, 2019 maj 27, Bang, 2, s. 35-42 8 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Ulrika Holgersson, 2018 dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 102-127 26 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulrika Holgersson & Wängnerud, L., 2018 dec 17, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 16-25 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (50)