Ulrika Liljeholm

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi

Nyckelord

  • psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet

Forskning

Mitt forskningsintresse är inom psykiatri med fokus på arbetsrehabilitering, delaktighet och återhämtning. Särskilt har jag intresserat mig för unga vuxna med psykisk ohälsa.  Jag har lång erfarenhet av arbete inom psykiatri och var med under Psyk Ädel reformen och byggde upp socialpsykiatrin. 2009 utbildade jag mig till arbetsterapeut och har sen dess arbetat med arbetsrehabilitering på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje kommun där jag har arbetat med Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd) samt uppdrag som metodhandledare och metodutvecklare. 2014-2015 arbetade jag i forskningsprojektet YES!-projektet med arbetsinriktade insatser för unga personer med psykisk ohälsa. Projektet utgick från en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för unga mellan 18-23. 2015 blev jag klar med min medicine magisterexamen på Karolinska Institutet. Både projektet och magisterexamen ledde till samarbetet med min nuvarande handledare professor Ulrika Bejerholm. Min ambition är att öka målgruppens delaktighet i arbetsliv, studieliv och samhälle och stödja återhämtning från psykisk ohälsa. Förhoppningen är att arbetsinriktade insatser ska bli en självklar del av behandling och rehabilitering i framtiden.

I nuläget arbetar jag med metodhandledning av arbetsinriktade insatser enligt IPS inom Södertälje kommun och är kopplad till Unga Vuxna enheten, psykiatricentrum, Södertälje. Under våren 2017 blir jag färdig specialist arbetsterapeut inom Arbetsliv och Studieliv och börjar som doktorand i professor Ulrika Bejerholms forskargrupp; Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet. Mitt avhandlingsarbete kommer handla om; Supporting young adults with mental health problems in their transition to work, school and everyday life engagement.

Senaste forskningsoutput

Ulrika Liljeholm & Ulrika Bejerholm, 2019 apr 15, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (3)