Ulrika Wennersten

Universitetslektor, Juris Doktorexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Immaterialrätt, Marknadsrätt, Mediejuridik, Modejuridik, Handelsrätt, Civilrätt

Forskning

Jag disputerade år 2014 på en avhandling som heter Immaterialrätt och skydd av samhällsideal. Avhandlingen behandlar dels bestämmelsen i upphovsrättslagen som anger att litterära och konstnärliga verk, efter upphovsmannens död, inte får återges offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse (klassikerskyddet), dels bestämmelserna i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten som från skydd undantar alster eller dess yrkesmässiga utnyttjande som strider mot allmän ordning och goda seder (moralundantagen). Det gemensamma för dessa bestämmelser är att det inte är enskilda intressen som ligger bakom, utan ett kollektivt intresse – samhällsintresse.  

Jag intresserar mig särskilt för forskningsfrågor inom immaterialrätt, medierätt, underhållningsjuridik, marknadsföringsrätt och mänskliga rättigheter. För närvarande forskar jag om skyddet för fotografier i en ett digitaliserat samhälle. Jag forskar också om frågor som är relaterade till fotografier som en del av vårt gemensamma kulturarv.

Under det akademiska året (2017/18) deltog jag i en Advanced Study Group vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, under temat "The Roles of Photography in Academic Research and Communication". Projektet var tvärvetenskapligt. Min forskning idag utgår från detta projekt och handlar om skilda aspekter på det juridiska skyddet av fotografier.

Under det akademiska året (2016/17) deltog jag också i en Advanced Study Group vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, under temat "The transformation of scholarly communication”. Projektet var tvärvetenskapligt och studerade vetenskaplig kommunikation i olika vetenskapliga forskningsområden.

Mitt tidigare forskningsprojekt "Data and the law" genomfördes tillsammans med Ulf Maunsbach (Juridiska fakulteten). Det var ett delprojekt inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet Exploring challenges for New Big Science: The realization of ESS and Max IV in Lund, Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lunds universitet. Delprojektet fokuserade på möjligheten till rättsligt skydd för data som dessa faciliteter kommer att producera.

Undervisning

Jag har lång undervisningserfarenhet och undervisar på alla nivåer. Jag är mycket intresserad av pedagogisk utveckling och är medlem i European Intellectual Property Teachers network och del av organisationskommitten. Detta nätverk träffas årligen på olika universitet i Europa för att utbyta goda erfarenheter inom pedagogik och examination.

Jag undervisar på följande kurser vid Lunds universitet:

- Juridisk översiktskurs (Handelsrätt, Ekonomihögskolan)

- Marknadsföringsrätt och immaterialrätt (Handelsrätt, Ekonomihögskolan)

- Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete (Handelsrätt, Ekonomihögskolan)

- Understanding Management, Master´s programme in Management (Ekonomihögskolan)

- Konflikt och immaterialrättsliga intrång (Juridiska fakulteten)

- European Trademark, Design and Copyright Law, Master´s programme in European Business Law (Juridiska fakulteten)

- Modevetenskap: Mode och Marknad 1, Institutionerna för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

- Modevetenskap: Mode och Marknad 2, Insitutionerna för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

- Digitala kulturer: Digitala kulturer i informations- och kulturpolitik, Institutionerna för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

- Service Management Retail: Retail Management - butiken, Institutionen för service management och tjänstevetenskaper, Samhällsvetenskapliga fakulteten (Campus Helsingborg)

Jag är även anlitad som gästföreläsare vid andra universitet, såsom till exempel Linköpings Universitet, Linné Universitetet och Stockholms universitet. Jag har även varit gästlärare utomlands. Under hösten 2016 föreläste jag ett antal gånger på kursen Legal Risk Management and Intellectual Property Law som ges vid Copenhagen Business School. Under hela höstterminen 2017 var jag STINT Fellow (Visting Lecturer) vid The Ohio State University, Moritz College of Law, US.

Jag är därutöver medförfattare till läroboken Grundläggande immaterialrätt (tillsammans med Ulf Maunsbach). Denna lärobok är nu ute i fjärde upplagan, 2018.

Samverkan

Jag deltar och anordna gärna olika aktiviteter som inkluderar externa aktörer, både inom utbildning och forskning. Jag medverkar i ett flertal nätverk och flera av dem är också öppna för andra än akademiskt verksamma forskare. Jag deltar regelbundet i möten som sker inom det nordiska immaterialrättsliga  forskningsnätverket.

Jag är medlem och ordförande i Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) som är en förening i södra Sverige för akademiker och praktiskt yrkesverksamma jurister med intresse av immaterialrättsliga frågor. Föreningen anordnar regelbundet seminarier och föreläsningar om aktuella immaterialrättsliga ämnen. Jag är medlem av Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och har ansvar för den upphovsrättsliga ämnesgruppen.

Jag är också medlem är i den ideella organisationen Transfer som har till uppgift att kunskapsöverföra mellan yrkesliv och gymnasieskolan via föreläsningar. Jag föreläser i immaterialrätt, marknadsföringsrätt samt informerar om juristens arbete och karriärmöjligheter.

Jag har också deltagit som lärare i kursen Business Law in a Swedish Context inom Executive Foundation Lunds (EFL) integrationsprojekt för nyanlända akademiker som EFL drev tillsammans med Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Sparbanksstiftelsen Finn och det sydsvenska näringslivet.

Senaste forskningsoutput

Ulrika Wennersten, 2020 jul 15, I : NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1, NIR2020W6.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Ulrika Wennersten, 2020, I : NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd. 2020, 1, s. 154-174 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)