Ulrika Westrup

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Forskning

Jag har under många år deltagit i och följt förbättrings- och utvecklingsarbeten inom den offentliga sektorn. Mina forskningsområden är främst ledarskap och styrning inom människonära tjänster, management över organisatoriska och professionella gränser och entreprenörskap/intraprenörskap.

Senaste forskningsoutput

Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019 jun 24, Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 153-160

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ulrika Westrup & Roger Johansson, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 107-119 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Danielsson, P. & Ulrika Westrup, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. s. 15-32 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (63)