Ulrika Westrup

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

  Katja Lindqvist, Ulrika Westrup, Annika Nilsson, Pernilla Danielsson & Lisbeth Gyllander Torkildsen

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2016/11/012019/05/31

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting

 2. Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus

  Roger Johansson & Ulrika Westrup

  2015/09/012017/06/30

  Projekt: ForskningSamarbete med skolor, Samarbete med kommuner och landsting