Umberto Fiaccadori

Universitetsadjunkt, Ordförande 'Kulturföreningen Ronneby' (vilken jag startade), Ordförande SSU (SSU-Facket Malmö) Vilken jag återstartade., Sergeant (Kvartermästare), Ordförande (en dag) 'Kvinnoföreningen i Ronneby', vilken jag startade (tro det eller ej), Ordförande för studenttidningen 'Soft Center Educations', vilken jag startade., Adjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Forskning

I det äldre systemet för forskarstuderande innabar antagning att man var forskarstuderande på livstid. Jag är idag ingen aktiv forskare men har slutfört merparten av mina forskarpoäng. Jag saknar ännu en kurs i kvantitativ forskningsmetodik, en inlämning på filosofin, min magisteruppsats samt doktorsavhandlingen självt. 

Undervisning

Som föreläsare (Adjunkt) har jag flerltalet kurser. Mestadels föreläser jag i Interaktionsdesign, HCI-analys, Affärssystem (ERP), olika IS-projekt samt handleder uppsatser på kandidatnivå. Nyligen har jag haft kurser i projektledning, utvärdering av systemutvecklingsmetodik samt haft en kurs på campus Helsingborg i strategisk kommunikation och användbarhet (SKDA22). Ännu tidigare hade jag kurser i Metodanvändning, Systemmering och Gruppdynamik. 

Samverkan

Jag har flertalet gästföreläsare med vilka jag har goda diskussioner. Utöver detta har jag ett välutvecklat socialt nätverk i Linked In (ett socialt nätverk för professionella). Här kommunicerar jag med verksamma inom vårt område. Flertalet av mina kontakter är sedan tidigare mina studenter, vilket underlättar kommunikationen i det att de vet vad de kan fråga mig om och jag kan hålla mig uppdaterad i frågor som rör deras arbete och ansvar. 

Forskning

Jag är idag inte en aktiv forskare men jag följer forskingen delvis genom att figurera som reviewer. Jag har varit en del av editorial board för två journaler EJISE och ERIES sedan 2014. I ECIS har jag varit del av editorial board 2015-16 men har fått förtroendet att bli Associate editor sedan 2017, för vilket jag är stolt. Jag har också varit reviewer för STPIS sedan 2014 och nu senast för BIR-konferensen. Detta år (2018) har jag varit Associate editor för ett annat spår än tidigare (spår/track 2).