Una Tellhed

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Una Gustafsson

Forskning

Una Tellhed, Fil Dr., universitetslektor

Jag är projektledare för forskargruppen PROGS. (Psychological Research On Gender Segregation) som utreder socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Vi fokuserar främst på den horisontella könssegregeringen som förenklat kan uttryckas som att kvinnor jobbar med ”människor” och män med ”saker”. 

I vårt senaste projekt, med startdatum 2020, undersöker vi hur digitaliseringsreformen i skolan, där programmering nu står på schemat, påverkar barns syn på teknik. Vi testar även interventioner som vi hoppas kan öka särskilt flickors kompetenstro och intresse för teknik, för att minska könsskillnader i dessa. Projektet heter "Klart du kan koda!" och finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Jag har även forskat om stereotyphot och medverkar i ett forskningsprojekt som undersöker hälsoeffekter av yoga.

 

Senaste forskningsoutput

Una Tellhed, Daiva Daukantaité, Rachel Maddux, Thomas Svensson & Olle Melander, 2019, I: Mindfulness. 10, 12, s. 2703-2715

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rachel Maddux, Daiva Daukantaité & Una Tellhed, 2018 mar 4, I: Anxiety, Stress and Coping. 31, 2, s. 121-134

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)