Una Tellhed

Universitetslektor, Fil.Dr.Tidigare namn: Una Gustafsson

Forskning

Una Tellhed, Fil Dr., universitetslektor

Jag är projektledare för forskargruppen PROGS. (Psychological Research On Gender Segregation) som utreder socialpsykologiska förklaringar till könssegregeringen på arbetsmarknaden. Vi fokuserar främst på den horisontella könssegregeringen som förenklat kan uttryckas som att kvinnor jobbar med ”människor” och män med ”saker”. Vi utgår från socialpsykologiska teorier om genus, relaterar dem till teorier om karriärintressen och -val och testar dessa med kvantitativ forskningsmetodik.

Jag disputerade 2008 med en avhandling som handlar om stereotyphot (stereotype threat) i löneförhandlingar. Stereotyphot uppstår när en grupp stereotyperas som sämre än andra grupper inom ett område, som när kvinnor ses som sämre förhandlare. Det har visat sig ha många negativa psykologiska effekter.

Jag medverkar även i ett forskningsprojekt kring hälsoeffekter av yoga. Jag undervisar främst i socialpsykologi, och gärna med ett genusperspektiv.

Senaste forskningsoutput

Una Tellhed, Daiva Daukantaité, Maddux, R., Thomas Svensson & Olle Melander, 2019 aug 12, (Accepted/In press) I : Mindfulness.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maddux, R., Daiva Daukantaité & Una Tellhed, 2018 mar 4, I : Anxiety, Stress and Coping. 31, 2, s. 121-134

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)