Vassilios Sabatakakis

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier

Nyckelord

  • reselitteratur, 1700-tal

Forskning

Jag har studerat grekiskt språk och litteratur under medeltid och renässans. Ett sidospår var de bysantinsk-arabiska relationerna ur både historiskt och litterärt perspektiv. Mitt intresse för ”Synen på den andre” i bysantinsk och arabisk litteratur har resulterat i översättning och kommentarer till ett bysantinskt epos, nämligen Digenis Akritis. Nu fortsätter jag att studera resenärer som beskriver möten mellan svenskar och greker från 1700- till 1900-talen. Ett annat ämne som jag sysslar med är manligt och kvinnligt skrivsätt i grekisk efterkrigslitteratur.

Forskning

min forskning har jag studerat det grekiska språket och litteraturen från medeltid till nutid. Förutom artiklar i dessa ämnen har jag publicerat bysantinsk och modern grekisk poesi i svensk översättning. Lexikografi, och särskilt etymologier, är ett av mina intresseområden och jag har varit involverad både i svenska lexikon och i den grekiska Akademins Lexikon som gavs ut 2014. Desutom är jag ansvarig utgivare av peer review tidskriften Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies.

Sedan 2011 forskar jag om grecisten och orientalisten J. J. Björnståhl i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Parallellt arbetar jag med en resejournal av legationspredikanten A. F. Sturtzenbecker som reste i Grekland under 1784.

Senaste forskningsoutput

Vasileios Sabatakakis, 2018, I : Academia (Greece). 2018, 13, s. 80-87 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Vassilios Sabatakakis, 2017, I : Trikalina. 37, s. 83-102

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)