Vedad Alic

knuten till universitetet

Forskning

Samarbetet mellan ingenjörer och arkitekter förbättras av nya beräkningsmetoder som förenklar stegen från utformning till strukturanalys – vilket leder till bättre design av samhällets byggnader och strukturer.

I byggprocessen handskas arkitekter och ingenjörer med komplexa problem, speciellt vid projektets start råder det många obesvarade frågor. Formgivandet av en ny byggnad brukar börja med att det ges som uppdrag till en grupp bestående av bl.a. ingenjörer och arkitekter som behöver besvara en stor mängd frågeställningar som: Vad byggnaden ska användas till? Var byggnaden ska stå? Hur många människor ska få plats? Krävs det stora spännvidder? Hur är budgeten?

För att lösa alla dessa problem påbörjas en process att börja formge. Genom denna process tydliggörs vilka mål och frågeställningar som är viktiga, och vilka som kan försummas. De första skedena i formgivningsprocessen utförs oftast av arkitekter som koncentrerar sig på byggnadens geometri och övergripande form. Betraktandet av prestandaaspekter som struktur, akustik, och energi brukar senareläggas vilket kan leda till svårigheter när olika konsulter blandas in och resultera i byggnader som inte når upp till sin fulla potential. Detta projekt inriktar sig på utvecklandet av metoder och verktyg riktade till ingenjörer som är involverade i dessa tidiga skeden av formgivningsprocessen. Verktygen ska stödja ett kreativt och interaktiv arbete med nya former och strukturer som ger effektiv prestanda.

Kombinationen av en ny beräkningsmetod (isogeometrisk analys) med befintliga beräkningstekniker för att hitta effektiva former för strukturer med stora spännvidder har studerats. En sådan teknik är simuleringen av hängande modeller. Hängande modeller användes av bland annat Antoni Gaudí när han designade La Sagrada Família i Barcelona. Kombinationen av metoder möjliggör ett interaktivt utforskande av effektiva former för skalstrukturer och valv med stora spännvidder.

Den nya beräkningsmetoden gör det möjlig att utföra en simulering direkt på en geometri som är ritad i ett datorprogram. Tidigare metoder har inneburit ett tidskrävande arbete med att konvertera arkitektens ritningar till en beräkningsmodell. Genom att reducera detta tidskrävande steg kan ingenjörer istället fokusera på utformning och analys. Ingenjörens återkoppling till arkitekten kan ske i ett interaktivt samtal, vilket leder till byggnader där strukturella och arkitektoniska intentioner är sammankopplade.

Senaste forskningsoutput

Vedad Alic, 2018, Lund University. Faculty of Engineering (LTH), Division of Structural Mechanics. 175 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Vedad Alic & Kent Persson, 2018, Proceedings of the IASS Symposium 2018: Creativity in Structural Design. International Association for Shell and Spatial Structures (IASS)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Vedad Alic & Åkesson, D., 2017 dec 1, I : CAD Computer Aided Design. 93, s. 26-37 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)