Verner Denvall

Seniorprofessor

Forskning

Forskningsmässigt har några av mina senaste arbeten berört följande områden:
* Sociala innovationer; uppdrag åt dåvarande Svenska Kommunförbundet
* Hemlöshet; ett större utvärderingsuppdrag åt Socialstyrelsen. Nu ingår hemlöshet och Bostad Först i "Take Away", finansierad av FORTE.
* Utvärderingsforskning och implementeringsforskning; en pågående studie för FORTE. Jag deltar med bidrag om utvärderingsforskning i nationella och internationella vetenskapliga konferenser.
* Våld i nära relationer; uppdrag åt Brottsoffermyndigheten. Hösten 2018 fick den forskargrupp jag är medlem i vid Linnéuniversitetet ett större anslag från FORTE.
* E-hälsa; ansvarat för bildandet av en tvärdisciplinär universitetsövergripande miljö på Linnéuniversitetet
* Participation; ordförande för en think tank på Lunds Universitet kopplad till forskningsprogrammet ”User Age” vid med. fak.
* Social planering och samhällsplanering. Detta var ett tema för min doktorsavhandling i socialt arbete. Expertmedverkan i SOU 2018:32, utredning om Framtidens Socialtjänst med ett kapitel.
* Tidiga insatser; studie åt den Nationella samordnaren för den sociala barnavården och Växjö kommun.
* Tillitsbaserad styrning; expertmedverkan för Tillitsdelegationen, SoU 2018:38 med ett kapitel.

Undervisning

Handledare för studenter på avancerad nivå samt inom forskarutbildningen

Senaste forskningsoutput

Verner Denvall, Agevall-Gross, L., Kjellgren, C. & Skillmark, M., 2019 nov 14, I : Nordic Social Work Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gegner, H., Righard, E. & Verner Denvall, 2019, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 26, 2, s. 153-172

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Verner Denvall, 2018, Styra och leda med tillit – forskning och praktik. Bringselius, L. (red.). Vol. 38. s. 221 - 247 26 s. (Statens offentliga utredningar; vol. 38).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Visa alla (59)