Veronika Burcar Alm

Universitetslektor, Fil. Dr.Tidigare namn: Veronika Burcar

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Sociologi, Kriminologi, Socialpsykologi

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsinriktning

  • Undervisning: Kriminologi, sociologi, socialpsykologi
  • Forskning: Ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott, trygghetsarbete, medling mellan brottsutsatt och gärningsperson, syskonvåld och digital crowdsourcing.

Pågående forskning och undervisning

Jag undervisar framförallt på Kandidatprogrammet i Kriminologi.

Pågående forskningsprojekt:

Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser. (Tillsammans med Anna Rypi.)

Brottsutredande medborgare och digital crowdsourcing i civilt spanings- och underrättelsearbete. (Tillsammans med David Wästerfors och Erik Hannerz)

Tidigare forskningsprojekt:

* "Bråk och rivalitet eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld." Finasieras av Brottsoffermyndigheten. (2018)

* "Våld, hot, offerskap - unga kriminellas bilder och erfarenheter", ett treårigt forskningsprojekt som finansierat av Vetenskapsrådet.

* "Vem tillhör centrum? Ungas villkor i konkurrensen om det offentliga utrymmet", ett ettårigt forskningsprojekt, finansierat av Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål.

**

Senaste forskningsoutput

Elsa Saarikkomäki, Mie Birk Haller, Randi Solhjell, Anne Alvesalo-Kuusi, Torsten Kolind, Geoffrey Hunt & Veronika Burcar Alm, 2021, I: Policing and Society. 31, 4, s. 386-401

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Veronika Burcar Alm, 2020, Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Bruno, L. & Becevic, Z. (red.). Liber

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (33)