Veronika Kronnäs

knuten till universitetet

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Nyckelord

  • skogsbruk, vittring, försurning, klimatförändring

Forskning

Min forskning handlar om näringsbalanser i skog och skogsbruk i Sverige. Jag tittar på vittringshastigheter av baskatjoner (kalcium, magnesium, kalium och natrium, varav de tre första är viktiga näringsämnen för träd) i skogsmark i Sverige och hur de påverkas av klimatförändringen, torka, försurning och återhämtning från försurning och av skogsbruksåtgärder. Jag använder mätdata från Krondroppsnätet, ett miljöövervakningsprogram som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med den dynamiska modellen ForSAFE. Genom att köra modellen för skogsbestånd inom Krondroppsnätet kan jag se hur vittringen i olika delar av Sverige kan påverkas av ändrat klimat, och hur det i sin tur kan påverkar markkemi, avrinningskemi, trädens tillväxt, markens näringsförråd och markens försurningsstatus.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Akselsson, Veronika Kronnäs, Nadja Stadlinger, Giuliana Zanchi, Salim Belyazid, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Gunilla Pihl Karlsson, 2021, I: Sustainability (Switzerland). 13, 4, s. 1-19 19 s., 2395.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Veronika Kronnäs, Cecilia Akselsson & Salim Belyazid, 2019 jan 21, I: Soil. 5, 1, s. 33-47 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)