Vesa Leppänen

Universitetslektor, Filosofie Doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • sociologi, socialpsykologi, social interaktion, symbolisk interaktionism, etnometodologi, samtalsanalys, makt, emotion, servicemöten, möteskultur, innovation, medarbetardriven innovation, hushållsarbete, primärvård, dagligvaruhandel, butiksanställda, telefonrådgivning, rörlighet i arbetslivet, skogsbruk, anställningsbidrag

Forskning

 - ”När man brukar något så är man något” Ett projekt om betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper. Finansieras av Kamprads stiftelse 2016-2018. Genomförs med Ann-Mari Sellerberg (projektledare) och Tobias Linné.

- Anställningsbidrag inom handeln. Finansieras av handelsrådet 2016-2018. Genomförs med Olle Frödin (projektledare), Anders Kjellberg och Ann-Mari Sellerberg.

- Jag sitter i möte - samtidens möteskultur och dess betydelse för den offentliga organisationen. Ett projekt som finansieras av FAS under 2014-16 och genomförs tillsammans med Malin Åkerström (projektledare) och Patrik Hall, Malmö Högskola. Min delstudie fokuserar brukarinflytande inom psykiatrin, dvs. de mötesformer i vilka psykiskt funktionshindrade utövar inflytande över vård och annan hjälp.

- Rörlighet bland handelns anställda. Finansierades av Handelns utvecklingsråd under 2013-2015 och genomfördes tillsammans med Ann-Mari Sellerberg. Ny bok publiceras i september 2016: ”Rörlighetens sociala betydelser: handlare, butikschefer och anställda berättar om rörligheter in i, inom och ut ur dagligvaruhandeln”. (Leppänen & Sellerberg, Malmö: Bokbox)

- Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln. Finansierades av VINNOVA t.o.m 2013. Boken ”Medarbetardriven innovation” publicerades 2015 med publiceringsbidrag från Handelns utvecklingsråd (nuvarande Handelsrådet).

- Hushållsarbetares arbetsvillkor och möten med kunder Ett projekt som finansierades av FAS t.o.m. 2013. Fler texter kommer publiceras ur projektet.

- Svenska veteransoldaters och deras familjers erfarenheter av soldaternas utlandstjänstgöring i krigsdrabbade områden. Genomförs tillsammans med PD Ann-Margreth Olsson, Högskolan Kristianstad, och doktorand David Johansson, Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Ann Mari Sellerberg, Vesa Leppänen & Tobias Linné, 2019 maj 15, Malmö: Bokbox förlag. 343 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Malin Åkerström, Vesa Leppänen & Patrik Hall, 2019, Malmö: Égalité. 285 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Vesa Leppänen & Ann Mari Sellerberg, 2016 okt 21, Malmö: Bokbox förlag. 222 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (35)