Victor Fransson

Doktorand, Teknisk licentiat, Civilingenjör Väg-och Vattenbyggnad

Forskning

Victor Fransson är en doktorand med en teknologisk licentiat examen vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds unviversitet. Han har en Civilingejörsexamen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet med inrikting installationsteknik och byggnadsfysik. Victor tog sin licentiatexamen 2017 och arbetar för närvarande på sin doktorsexamn vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet.

Forskningintresse

  • Energisimuleringar av byggnader
  • Lågenergibyggnader - nära-nollenergi byggnader - bostäder
  • Energianvändning relaterat till de boende
  • Probabilistiska energisimuleringar
  • Monte-Carlo simuleringar

 

 

Undervisning

Undervisar i många kurser vid civilingejörsprogrammet för avdelningen installations- och klimatiseringslära.

Husbyggnadsteknik – installationsteknik (VBFA01)

Energieffektivtet och innemiljö (VBFF01)

Senaste forskningsoutput

Victor Fransson, 2017 apr 7, 1 uppl. Lund. 104 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (8)