Victor Fransson

Doktorand, Teknisk licentiat, Civilingenjör Väg-och Vattenbyggnad

Forskning

Victor Fransson är en doktorand med en teknologisk licentiat examen vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds unviversitet. Han har en Civilingejörsexamen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet med inrikting installationsteknik och byggnadsfysik. Victor tog sin licentiatexamen 2017 och arbetar för närvarande på sin doktorsexamn vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds universitet.

Forskningintresse

  • Energisimuleringar av byggnader
  • Lågenergibyggnader - nära-nollenergi byggnader - bostäder
  • Energianvändning relaterat till de boende
  • Probabilistiska energisimuleringar
  • Monte-Carlo simuleringar

 

 

Undervisning

Undervisar i många kurser vid civilingejörsprogrammet för avdelningen installations- och klimatiseringslära.

Husbyggnadsteknik – installationsteknik (VBFA01)

Energieffektivtet och innemiljö (VBFF01)

Senaste forskningsoutput

Victor Fransson, 2020 maj 13, 1 uppl. Lund: Lund University, Lund Institute of Technology, Division of Building Services, P.O. Box 118, SE-22100 LUND, Sweden,. 215 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Victor Fransson, Hans Bagge & Dennis Johansson, 2020, I : Building and Environment. 180, 107023.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (11)