Victoria Höög

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • historical consciousness, historiography, enlightenment

Forskning

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Nyligen har jag påbörjat ett nytt projekt med titeln ”Past and Present of Enlightenment Ideas – Historiography in Flux.” Ett övergripande syfte är att belysa vilka historiografiska traditioner som används inom de historiskt orienterade ämnen. Särskilt i fokus är begreppet "posthistoria" och hur det används i relation till upplysningstraditionen.

Projektet anknyter till ett forskningsintresse som funnits sedan avhandlingen om upplysningsfilosofins människosyn, nämligen frågan hur ett gott samhälle är möjligt och hur idéer bidrar till att forma en samhällsanda och ett historiskt medvetande. Upplysningens intellektuella idéströmningar bidrog till att forma tankestrukturer som ännu påverkar vår tid, något som inte minst märks i politiska diskussioner om universalism, partikularism, religion och identitetspolitik. För närvarande avslutar jag ett tidigare projekt om den svenska analytiska filosofins efterkrigshistoria med arbetstiteln ” Den objektiva verkligheten. En föreställning i senmodern svensk analytisk filosofi.” Projektet är anknutet till mitt tredje forskningsområde, ”Teknovetenskap och upplysningsvisionen. Iintellektuella och politiska villkor för det tjugoförsta seklets kunskapsproduktion.” En aspekt av projektet är att bidra till diskussionen om humanioras roll i vårt s.k. kunskapssamhälle och mer specifikt att urskilja vilka processer som bidrar till historisk förändring, en central frågeställning såväl inom generelll historiografi som intellektuell historia. 

Senaste forskningsoutput

Victoria Höög (red.), Sara Kärrholm (red.) & Gabriella Nilsson (red.), 2019, (Accepted/In press) Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Victoria Höög, 2018 dec 28, I : Insikt & Handling. 26, s. 7-17

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Victoria Höög (red.), Israel, J., Stalnaker, J., Wolin, R. & Klug, B., 2018 dec 28, I : Insikt & Handling. 26, 118 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Visa alla (34)