Victoria Johansson

Universitetslektor, Docent i allmän språkvetenskap, Deputy Director Lund University Humanities Lab

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Forskning

Jag är docent i allmän språkvetenskap, och intresserar mig i min forskning för språkutveckling under hela livet, och den allmänna språkförmågan. Jag är särskilt intresserad av kognitiva aspekter av skrivande, men har  undersökt språkproduktion i realtid i både skrift och tal. Jag intresserar mig för processen bakom att skriva en text – vad händer egentligen medan man skriver? När och vad ändrar man? När tänker man, och när läser man?  Genom åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor. Jag arbetar och utvecklar många olika forskningsmetoder, och är bl a en av utvecklarna bakom tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog, som vi också har kombinerat med ögonrörelsemätning.

För närvarande arbetar jag tillsammans med logopeder i projektet  "Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation – nya verktyg för textskapande hos barn", ett samarbete med logopeder. Detta projekt utvecklar metoder för att förbättra mellanstadiebarns skrivande. 

Senaste forskningsoutput

Marianne Gullberg & Victoria Johansson, 2019 jun, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Victoria Johansson, 2019 apr 25.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Wengelin, Å., Johan Frid, Roger Johansson & Victoria Johansson, 2019 feb 11, Observing Writing: Insights from Keystroke Logging and Handwriting. Lindgren, E. & Sullivan, K. P. H. (red.). 1 uppl. Leiden: Brill, Vol. 38. s. 30-49 (Studies in Writing; vol. 38).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (103)