Vilhelm Persson

Professor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Jag har ett brett intresse för offentlig rätt och min forskning har behandlat bådekonstitutionell rätt och förvaltningsrätt.
En stor del av min forskning rör frågor som uppstår när nationella offentligrättsliga möter dagens globaliserade värld. I många situationer måste offentlig rätt nu förhålla sig till utländska juridiska personer och föremål som rör sig över statsgränserna. Jag är intresserad av hur sådana situationer hanteras. Min avhandling undersöker kompetensen hos svenska myndigheter att ingå samarbetsavtal med utländska motsvarigheter, vad avtal kan avse och konsekvenserna av avtal som sluts i strid med uppställda kompetensregler. I artiklar jag har senare diskuterat till exempel frågor om jurisdiktion, tillämpningsområdet för svensk rätt och samarbete genom europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).
Min forskning är inte begränsad till internationella frågor. Jag har också behandlatnationell svensk reglering av bland annat brandskyddslagstiftning, yttrandefrihet och intern normgivning inom myndigheter. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om rättslig aspekter av ekonomisk styrning av myndigheter.

Undervisning

Jag undervisar framför allt i konstitutionell på första terminen, men undervisar också i offentlig rätt på fördjupningskurser och handleder examensarbeten.

 

Senaste forskningsoutput

Titti Mattsson & Vilhelm Persson, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 119-133

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Vilhelm Persson, 2020, Center mot våldsbejakande extremism. 38 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Vilhelm Persson, 2020, Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger. Skarhed, A., Hirschfeldt, J., Ruotsi, M., Westman, D. & Carlsson, S. (red.). eddy.se ab, s. 415 436 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (99)