Wiebke Kolbe

Professor

Forskning

Jag är professor i historia och har jobbat vid Lunds universitet sedan mars 2012. Tidigare var jag verksam vid Stockholms universitet och vid Hamburgs och Bielefelds universitet i Tyskland. Jag har även gått största delen av min akademiska utbildning i Tyskland.

Jag är modernhistoriker med forskningsintressen i såväl kultur- som social- och politikhistoria samt i genushistoria. 1999 disputerade jag vid Bielefelds universitet med an avhandling om den svenska och västtyska välfärdsstatens föräldrapolitik. Under senare år har jag mest forskat om turismens historia och om europeiska minneskulturer.

Aktuellt skriver jag en bok om de tyska havsbadens historia under 1800- och tidigt 1900-talet. Dessutom jobbar jag med ett forskningsprojekt om resor till andra världskrigets slagfält och krigsgravar.

Jag har undervisat på alla nivåer, mest om 1800- och 1900-talets historia samt om teori och metod.

Senaste forskningsoutput

Wiebke Kolbe, 2019 maj 14, (Accepted/In press) Narrating and Constructing the Beach: An Interdisciplinary Approach. Breidenbach, C., Fröhler, T., Pensel, D., Simon, K., Telsnik, F. & Wittmann, M. (red.). Berlin: De Gruyter, 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Wiebke Kolbe, 2018 aug 30, Turismhistoria i Norden. Kolbe, W. (red.). Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 47-58 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 150).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Wiebke Kolbe, 2018 aug 30, Turismhistoria i Norden. Kolbe, W. (red.). Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 7-16 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi; vol. 150).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (39)