Xavier Groussot

Professor, Juris Doctor. Anhandling om allmänna principer för gemenskapsrätten ("Skapande, utveckling och effekterna av allmänna gemenskapsrättsliga principer: mot en jus commune europaeum?") Försvarade den 4 juni 2005 mot Professor Takis Tridimas., Docent i EU-rätt, Docent i EU-rätt, Professor i EU rätt, Master of European Affairs (law) vid Lunds universitet., LLM av Offentlig Internationell Juridik och Mänskliga Rättigheter Lunds universitet (Raoul Wallenbergs institut.), Maîtrise de Droit public at the University Jean Moulin (Lyon III), Licence de Droit et Droit comparé at the University Jean Moulin (Lyon III), Licence de Droit et Droit comparé at the University Jean Moulin (Lyon III)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • EU-rätt

Forskning

Xavier Groussot är professor i EU Law på Juridiska fakulteten, Lunds universitet, där han även är prodekan och programansvarig för masterprogrammet European Business Law. Sedan 2009 är Xavier gästprofessor vid Université Pantheon-assas (Paris II) där han undervisar i kursen EU Free Movement Law inom the European College of Paris. Han är även gästprofessor vid Reykjaviks universitet. Professor Groussot ansvarar för fakultetens MOOC i European Business Law, vilken är en den första av sitt slag i världen. Hans forskningsintressen är relaterade till konstitutionell rätt, ekonomisk rätt, processrätt, federalism och rättsteori.

Under det innevarande akademiska året 2015-2016 är han involverad i tre olika forskningsprojekt. Det första behandlar frågan om ömsesidigt förtroende utifrån Opinion 2/13. Det är ett forskningsprojekt organiserat av Utrechts universitet. Det andra forskningsprojektet relaterar till temat sociala och gröna klausuler i offentlig upphandling. Projektet är finansierat av den svenska konkurrensmyndigheten. Det tredje projektet är finansierat av Söderbergsstiftelsen och handlar om proportionalitet och diskretion i folkrätt, EU-rätt och i förhållande till WTO:s regelverk.

Undervisning

På Lunds universitet är Xavier Groussot huvudsakligen involverad i undervisning på masterprogrammet i European Business Law. Tillsammans med Jan Komarek från London School of Economics undervisar han en kurs i konstitutionell rätt i EU och är även inblandad i coaching av fakultetens moot court team. Xavier är också involverad i handledning av åtta doktorander på Lunds universitet och andra lärosäten, t.ex. Uppsala universitet.

Samverkan

Xavier är medlem av Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) akademiska nätverk. Han citeras ofta, inte enbart inom akademin utan även i statliga rapporter och av EU-institutioner/nätverk såsom The EU Fundamental Rights Agency och Europeiska unionens domstol.

Senaste forskningsoutput

Xavier Groussot & Anna Zemskova, 2020 sep 12, 8 s. EU Law Live.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Annegret Engel, Julian Nowag & Xavier Groussot, 2020 jul 14, I : Nordic Journal of European Law. 3, 1, s. 128-150

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Xavier Groussot, Anna Zemskova & Eduardo Gill-Pedro, 2020 jan 9, General Principles of EU Law and the EU Digital Order. Bernitz, U., Groussot, X., Paju, J. & de Vries, S. (red.). Wolters Kluwer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (73)