Yihan Xia

knuten till universitetet

Forskning

Vad jag arbetar med

Jag började mina doktorandstudier i Feromongruppen i november 2015. Arbetet med min doktorsavhandling är inriktat på insektsferomonproduktion i genetiskt modifierade växter. Det har visat sig att några av de vanligaste nattflyferomonerna kan framställas i tobaksplantor genom transient uttryck av de nödvändiga generna. Jag vill visa att det är tekniskt och kommersiellt genomförbart att producera insektsferomoner i så kallade växtfabriker med en syntetisk biologisk strategi.

Min bakgrund

Jag kommer från Kina och är född i Quzhou, som är en liten stad i Zhejiang-provinsen i sydöstra Kina. Jag började 2008 på Nanjing Agriculture University (NAU) för att ta min kandidatexamen, där mitt huvudämne var ekologi. Därefter studerade jag jordbruksentomologi och skadedjurskontroll vid NAU genom att studera feromonbiosyntesen hos en fjärilsart, nämligen risskadegöraren Chilo suppressalis. Jag tog min magisterexamen där i juni 2015.

Jag älskar simning, olika typer av bollsporter och naturvetenskap, och jag är mycket glad för möjligheten att utföra forskarutbildning och forskning i Feromongruppen!

Senaste forskningsoutput

Yihan Xia, 2020 jan 27, Lund University: Lunds universitet, Media-Tryck . 200 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Yi Han Xia, Zhang, Y. N., Bao Jian Ding, Hong Lei Wang & Christer Löfstedt, 2019, I : Journal of Chemical Ecology. 45, 4, s. 378-387

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)