Ylva Stubbergaard

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Varying Degrees of Europeanization in Swedish Women's Organizations

  Ylva Stubbergaard, 2018, Europeanization in Sweden: opportunities and challenges for civil society organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2016
 4. Democratic Governance in Developing Nations

  Ylva Stubbergaard & Anders Uhlin, 2016 okt 25, Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Farazmand, A. (red.). Springer International Publishing, s. 1-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Forskningsöversikt om etik och offentlig administration

  Ylva Stubbergaard, 2016, Att säkerställa en god statsförvaltning: Värdegrundsdelegationens slutrapport. Regeringskansliet, s. 140-164 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 6. 2015
 7. Conflict and Cooperation in the field of gender equality

  Ylva Stubbergaard, 2015, EU Civil Society. Patterns of Cooperation, Competition and Conflict. Johansson, H. & Kalm, S. (red.). Palgrave Macmillan, s. 119-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2010
 9. Making Citizens: Theories and Practices of Constructing Citizenship Identities

  Ylva Stubbergaard, 2010, Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Bengtsson, B., Strömblad, P. & Bay, A-H. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 215-240

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2008
 11. Demokrati och Makt

  Ylva Stubbergaard (red.) & Hall, P. (red.), 2008, Statsvetenskaplig tidskrift. 492 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. Strategier för inkludering

  Ylva Stubbergaard, 2008, Demokrati och Makt. Stubbergaard, Y. & Hall, P. (red.). Statsvetenskaplig tidskrift, s. 463-487

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. 2007
 14. Föreställningar om en gränslös Öresundsregion

  Ylva Stubbergaard, 2007, Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum.. Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (red.). Makadam förlag, s. 249-284

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Inledning

  Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard, 2007, Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum. Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (red.). Makadam förlag, s. 7-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum

  Fredrik Nilsson (red.), Hanne Sanders (red.) & Ylva Stubbergaard (red.), 2007, Makadam förlag. 407 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 14)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. 2005
 18. Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

  Hall, P., Sjövik, K. & Ylva Stubbergaard, 2005, Studentlitteratur AB. 267 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. 2003
 20. Demokrati och gränsregionala nätverk

  Hall, P., Sjövik, K. & Ylva Stubbergaard, 2003, På jakt efter en ny regional samhällsordning. Brynielsson, H. (red.). Svenska kommunförbundet, s. 57-69

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2002
 22. Det politiska deltagandets mångfald.

  Ylva Stubbergaard, 2002, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 3, 105, s. 201-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2000
 24. Politiskt deltagande relaterat till medborgarskap och medlemskap

  Ylva Stubbergaard, 2000, Politiskt inflytande. Neergaard, A. & Stubbergaard, Y. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Politiskt inflytande

  Neergaard, A. (red.) & Ylva Stubbergaard (red.), 2000, Studentlitteratur AB. 227 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. 1999
 27. Den goda medborgaren som föreningsmedlem och brukare. Om politik på nya arenor

  Ylva Stubbergaard, 1999, Civilsamhället. Forskarvolym VIII i Demokratiutredningen, SOU 1999:84. Amnå, E. (red.). Fakta Info Direkt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. 1998
 29. Det civila samhället och demokrati

  Ylva Stubbergaard, 1998, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 1, 101, s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 1996
 31. Stat, kris och demokrati: Lapporörelsens inflytande i Finland 1929-1932

  Ylva Stubbergaard, 1996, Arkiv. 248 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)