Yulia Surova

doktorand, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Nyckelord

  • Neurologi

Forskning

Parkinsons sjukdom (PS) är den näst vanligaste sjukdomen, där nervsystemet bryts ned, och dess betydelse ökar när befolkningen åldras. Sjukdomen belastar patienter, anhöriga och samhället. Läkemedel som kan stoppa sjukdomen saknas. Misslyckade resultat från stora kliniska studier speglar brist på metoder för tidig sjukdoms diagnostik. Avancerad magnetisk resonanstomografi (MRT, eng. MRI) av hjärna behövs för att få möjlighet för tidig diagnos.

Avancerad MRT kan man göra med en så kallad magnetkamera helt utan att angripa kroppen. Den avbildar mikrostrukturen i normal och patologisk vävnad baserad på vattenmolekylernas möjlighet till spontan mikroskopisk rörelse som man kallar för diffusion. I områden i hjärna med tät packade celler bli diffusionen långsam i alla riktningar, medan i cellstrukturer som är extremt avlånga, exempelvis nervfibrer, kan diffusionshastigheten skilja sig mellan olika riktningar. Diffusion kan också förändras om celler eller nervtrådar i hjärna angripas av en Parkinsons sjukdom och ersättas med förändrat vävnad. Med avancerad MRT kan vi mäta dessa förändringar och använda denna information både för diagnostik och för uppföljning av behandlingar.

Projekt beskriver en avancerad MRT metod som studerades på patienter från en BioFINDER studie vid Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund. Studie I och II visar hur man med den nya metoden kan skilja patienter med PS från s.k. atypisk parkinsonism, som utgörs av multipel systematrofi (MSA) och progressive supranucleär pares (PSP). Studie III och IV visar förändringar i hjärna vid PS som man kan se vid första besöket och respektive efter 2 års uppföljning.

Senaste forskningsoutput

Sjöström, H., Yulia Surova, Markus Nilsson, Granberg, T., Westman, E., Danielle van Westen, Svenningsson, P. & Oskar Hansson, 2019 apr 15, I : Scientific Reports. 9, 1, 6079.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yulia Surova, 2018 feb 20, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 98 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (19)