Yunhwan Kim

Universitetslektor

Forskning

Mina främsta forskningsintressen är resiliens och positiv utveckling hos barn och ungdomar. Inom detta område har jag hittills forskat om varierande populationer och utfall t.ex. bland barn och tonåringar, universitetsstudenter, och hemlösa ungdomar. Jag har inom ramen för detta forskat om beteende/utbildningsutfall, till samhälleligt/politiskt engagemang, samt psykiska hälsa och drog användning.