Yves Bourdet

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

Forskning

Mina forskningsområden är internationell handel, utvecklingsekonomi och ekonomisk integration.

Undervisning

Ingen undervisning. Jag har tidigare undervisat i internationell ekonomi och ekonomisk integration och varit handelare för ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.  

Samverkan

Jag arbetar med kapacitetsuppbyggnad i handel och handelspolitik i utvecklingsländer genom mitt engagemang i trapca (Trade Policy Trainuing Centre in Africa).

Senaste forskningsoutput

Yves Bourdet, 2014, International Labour Office, 46 s. (Employment Working Paper; nr. 155).

Forskningsoutput: Working paper

Yves Bourdet & Maria Persson, 2014, I : Development Policy Review. 32, 6, s. 675-699

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yves Bourdet & Maria Persson, 2012, I : Journal of Common Market Studies. 50, 2, s. 300-314

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (87)