Yvonne Hultman Özek

Bibliotekarie 1:e, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi
  • Pedagogik
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

Yrkesarbete

Forskningsbibliotekarie

 

"...inte ens den mest kraftfulla informationsteknologi löser lärandets problem, den ändrar bara dess villkor" (Säljö, R. 2010)

"There is nothing so practical as a good theory" (Kurt Lewin 1890-1942).

Senaste forskningsoutput

Visa alla (18)