Yvonne Johansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Jag disputerade 2011 med en doktorsavhandling som beskriver och analyserar ett spänningsfält mellan den i dagens samhälle tongivande evidensdiskursen och en för praktikern kännetecknande logik. Empiriskt tar detta spänningsfält sig uttryck i ett antal nätverk inom vård- och omsorgssektorn, som har som uppgift att sprida och implementera evidensbaserad kunskap i praktiken.

Undervisning

Jag undervisar bland annat på kurserna Socialt arbete som ämne och profession, Socialt arbete med äldre, och Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete.

Senaste forskningsoutput

Yvonne Johansson, 2017, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 44 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Tony Huzzard & Yvonne Johansson, 2016 nov 28, På jakt efter framtidens arbete: Utmaningar i arbetets organisering och forskning. Sandberg, Å. (red.). Stockholm: Tankesmedjan Tiden, s. 108-119 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tony Huzzard & Yvonne Johansson, 2014, Critical Management Research - Reflections from the Field. Jeanes, E. & Huzzard, T. (red.). SAGE Publications, s. 81-100

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)