Yvonne Lundberg Giwercman

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Min forskning går ut på att försöka kartlägga ärftliga olikheter gällande prostatacancer. Ett exempel är prostatacancertestning, där man för att diagnosticera sjukdomen först mäter halten PSA (prostata specifikt antigen) i blodet. PSA-halten beror på hur mycket testosteron som bildas och vilken effekt testosteronet får genom sin s k receptor. Ärftliga olikheter i receptorn bestämmer receptorns aktivitet, vilket har betydelse för hur högt PSA stiger och vilken risk man således löper att utredas för prostatacancer. Följaktligen kan också friska män med förhöjt PSA anbefallas ett vävnadsprov, i vilket prostatan analyseras avseende förekomst av cancerceller. Om något onormalt upptäcks inleds ofta cancerbehandling. Problemet är, att man i dagsläget inte kan avgöra om avvikande celler är ofarliga eller inte och många män behandlas därför i onödan, med varaktiga biverkningar som följd. I pågående studier undersöks om varianter av receptorn kan användas till att förbättra PSA-testningen, så att män med naturligt högt PSA kan särskiljas och ev vänta med eller helt undgå fortsatt utredning.

Utvald forskningsoutput

Yasir Ruhayel, Aleksander Giwercman, David Ulmert, Lars Rylander, Anders Bjartell, Jonas Manjer, Göran Berglund & Yvonne Giwercman, 2010, I: Cancer Causes and Control. Jul 1, s. 1635-1643

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hannah Nenonen, Christel Björk, Paal Skjaerpe, Aleksander Giwercman, Lars Rylander, J Svartberg & Yvonne Giwercman, 2010, I: Molecular Human Reproduction. 16, s. 153-157

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magdalena Bentmar Holgersson, Aleksander Giwercman, Anders Bjartell, Frederick C W Wu, Ilpo T Huhtaniemi, Terence W O'Neill, Neil Pendleton, Dirk Vanderschueren, Michael E J Lean, Thang S Han, Joseph D Finn, Krzysztof Kula, Gianni Forti, Felipe F Casanueva, György Bartfai, Margus Punab & Yvonne Giwercman, 2014, I: Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 23, 10, s. 2048-2056

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alessandro Andreucci, Emina Mocevic, Bo A Jönsson, Aleksander Giwercman, Yvonne Giwercman, Gunnar Toft, Thomas Lundh, Davide Bizzaro, Ina Olmer Specht & Jens Peter Bonde, 2015, I: Reproductive Toxicology. 53, Feb 3, s. 33-38

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (92)