Zahida Sarwary

Forskarstuderande, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi