Zan Wu

Universitetlektor, Universitetslektor, PhD

Universitetslektor, Forskare

Senaste forskningsoutput

Xingchen Li, Yiyong Huang, Zan Wu, Huaduo Gu & Xiaoqian Chen, 2021 okt 15, I: Chemical Engineering Journal. 422, 130080.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Xingchen Li, Zan Wu & Xiaoqian Chen, 2021 sep 28, I: International Journal of Hydrogen Energy. 46, 67, s. 33438-33452 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Huaduo Gu, Xiaoyu Zhou, Yaping Chen, Jiafeng Wu, Zan Wu, Yunhui Jiang & Bengt Sundén, 2021, I: Energy Conversion and Management. 230, 113822.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (127)