Cancerfonden - project grant

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelCancerfonden - project grant
Person och rollChris Madsen - Mottagare
Tilldelningsdatum2017
Tilldelande organisationCancerfonden
Relaterade organisationerAvdelningen för translationell cancerforskning