Crafoord Foundation - project grant

Priser och utmärkelser: Priser pch utmärkelserPris (inklusive medaljer och utmärkelser)

Detaljer

TitelCrafoord Foundation - project grant
Person och rollChris Madsen - Mottagare
Tilldelningsdatum2017 aug 1
OmfattningNationell
Tilldelande organisationCrafoordska stiftelsen
Relaterade organisationerAvdelningen för translationell cancerforskning, Cancer and matrix remodelling